Atrybuty Boga – łaska Boża. Jeżeli popatrzymy na naszą grzeszność i łaskę jakiej udziela nam Bóg ujrzymy, że łaska Boża świeci sto tysięcy razy mocniej niż słońce. Łaska Boga jest darmowa. To prezent. Łaską jesteście zbawieni i to nie jest z was, to prezent. Na łaskę Boga nie da się zasłużyć, nie da się również zapracować na nią żadnymi uczynkami.

W Liście do Rzymian, w 3 rozdziale czytamy: ” A zostają usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.” Ludzie zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski. Następnie czytając dalej List do Rzymian, w 11 rozdziale widzimy werset, który mówi nam: „A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.” W 2 rozdziale Listu do Efezjan możemy przeczytać : „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.” Te dwa wersety z Listu do Efezjan jasno obrazują nam, że zbawieni jesteśmy łaską, nie z uczynków, niczym nie zasłużyliśmy sobie na łaskę Boga.

Łaska Boga jest wieczna, Bóg zaplanował to przed wiekami. Zobaczmy 2 List do Tymoteusza, 1 rozdział: „Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy”

Łaska jest suwerenna. Bóg mówi do Mojżesza w Księdze Wyjścia: „Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję.” Ten fragment jest zawarty w 33 rozdziale Księgi Wyjścia. Następnie w Liście do Efezjan czytamy : „Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym;” Zobaczmy też na przykład z Ewangelii Jana, 4 rozdziału: Pan Jezus spotyka niewiaste, która miała kilku mężów i oferuje jej łaskę. Rozdział wcześniej czytamy o znakomitym nauczycielu Izraela, Nikodemie. Bardzo znanym i religijnym człowieku, który nie rozumie czym jest łaska.

Łaska przyszła na świat tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. W 1 rozdziale Ewangelii Jana widzimy 17 werset, w którym pisze: „Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.” W 2 rozdziale 1 Listu do Tymoteusza czytamy: „Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;” Natomiast w Liście do Rzymian, w 5 rozdziale mamy kolejny istotny werset: „…przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.”

Łaska jest zbawczą łaską. List do Rzymian, 3 rozdział: „A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.”. Teraz Dzieje Apostolskie i 15 rozdział: „Lecz wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, tak samo i oni.” W 3 rozdziale Listu do Tytusa czytamy: „Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego”. Następnie 1 Rozdział z Listu do Efezjan: ” W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski;” W 15 rozdziale 1 Listu do Koryntian czytamy takie oto słowa: „Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem kościół Boży. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną.” To powinny być słowa dla każdego chrześcijanina: jestem kim jestem, ale na szczęście jest łaska Boża.

 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.