Bóg jest prawdą. Bóg jest prawdą. Bóg mówi tylko prawdę. Jest sprawiedliwym sędzią. Jest prawdą absolutną. Bóg mówi co jest dobre, a co jest złe. Prawda jest jedna, dla każdego człowieka i w każdym

miejscu na świecie, ponieważ prawda jest absolutna. Widzimy, że świat próbuje zmienić znaczenie słowa “prawda”. Ludzie często mówią Ty masz swoją prawdę, a ja mam swoją.

Widzimy, że w Słowie Bożym jest jedna prawda, tą prawdą jest Bóg. On określa co jest prawdą. Prawda z tego świata nie pasuje do prawdy Boga. Prawda jest jedna i tą prawdą jest Słowo Boże. Wychodzi z tego prosty wniosek, że nie można interpretować Słowa Bożego w dowolny sposób, tak jak nam to pasuje. Trzeba więc szukać jego znaczenia, gdyż Słowo Boże jest prawdą.

W Ewangelii Jana, w 14 rozdziale czytamy: “Jezus mu odpowiedział ja

jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.” Pan Jezus mówi: ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Jezus nie tylko mówił prawdę będąc na Ziemi, ale był prawdą. Syn Boży jest prawdą. Jeżeli uznamy, że Jezus Chrystus jest prawdą, to łatwo powinniśmy dojść do wniosku, że religie, które pomijają Jezusa Chrystusa są kłamstwem. Z tego też wniosek, że ludzie, którzy głoszą przeciwko Jezusowi Chrystusowi są tak samo kłamcami.

Czytając dalej rozdział 14 Ewangelii Jana napotykamy na kolejny werset, który mówi nam: “Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.” Następnie w Ewangelii Jana mamy fragment, w którym piszę:  “Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie.” Widzimy, że Duch jest Bogiem. Ma tę samą cechę co Bóg.

W Liście do Efezjan możemy przeczytać: “Jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie.” W Słowie Bożym widzimy też, że szatan jest przeciwieństwem prawdy. W

Ewangelii Jana, w 8 rozdziale czytamy: “Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Słowo Boga jest prawdą. Bardzo dobrze obrazuje to jeden werset w Psalmie 119: “Na wieki, o PANIE, twoje słowo trwa w niebie.” Następnie Księga Izajasza, 40 Rozdział: “Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa na wieki.” Przejdźmy teraz do 16 rozdziału w Ewangelii Łukasza: “A łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż odpaść jednej kresce z literki Prawa.” Psalm 119: “Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce.” W 2 Liście do Tymoteusza możemy przeczytać: “Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym Słowo prawdy.”

Słowo prawdy jest takie samo dla każdego człowieka. Słowo prawdy mówi o jednej drodze zbawienia. Nie ma różnych dróg zbawienia. Jest jedna droga zbawienia dla każdego człowieka.

 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.