Ze Słowa Bożego możemy się dowiedzieć, że Bóg jest mądry. Wszystkie decyzje Boga są właściwe. Bóg zawsze podejmuje najlepsze z możliwych decyzji. Ze Słowa Bożego widzimy także, że Bóg jest suwerenny, czyli króluje i panuje nad wszystkim. Dzięki temu może podejmować zawsze najlepsze decyzje, ponieważ panuje nad wszystkim.

W 9 rozdziale Księgi Hioba możemy przeczytać: „Ma On mądre serce i wielką moc; któż mu się oprze i wyjdzie cało?” Wiemy, że nikt. Nie ma takiej osoby. Czytając dalej Księgę Hioba, w 12 rozdziale mamy kolejny istotny werset: „Ale u niego jest mądrość i siła, u niego rada i roztropność.” Księga Izajasza, 11 rozdział “I spocznie na nim Duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA.” Następnie w 55 rozdziale Księgi Izajasz czytamy: “Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli – wasze myśli.”

Bardzo dobrze obrazuje ten atrybuty Boga werset z 11 rozdziału Listu do Rzymian, w który Apostoł Paweł piszę “O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi!” Widzimy bardzo mocny i wspaniały fragment. Tak naprawdę ludzie nigdy nie zrozumieją w pełni mądrości Boga. Bardzo dobrze widzimy to we własnym życiu. Mamy często jakieś plany. Często próbujemy coś zrealizować, jednak Pan Bóg układa to zupełnie inaczej. Zauważamy to chociażby w przypadku wirusa COVID-19, który nas zaatakował. Zapewne każdy z nas miał jakiś swój plan, a Bóg ma swój plan i realizuje go jak chce. Z jednej strony czasem nas to zatrważa, ale jeżeli trwamy przy Bogu to mamy tą świadomość, że Bóg współdziała z nami dla naszego dobra. Widzimy jak wiele wspaniałych rzeczy przyniósł ten wirus. Czasem mogą być trudne rzeczy i trudne cierpienia, choroby, zmagania się i to jest trudne. Natomiast widzimy również i wspaniałe rzeczy jakie Bóg czyni, nawet przez bardzo trudne wydarzenia w naszym życiu. Wiemy, że Ci którzy są z Boga, którzy starają się żyć dla Boga, mają taką obietnicę, że Bóg współdziała z nimi dla ich dobra.

W Liście do Kolosan, w 2 rozdziale możemy przeczytać: „ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa; W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.” W 16 rozdziale Listu do Rzymian widzimy „Temu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.” Temu jedynemu mądremu  Bogu niech będzie chwała na wieki, wieków.

W Księdze Psalmów w 19 Psalmie czytamy: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.” Wróćmy na chwilę do Listu do Rzymian, popatrzcie na werset z 1 rozdziału: „To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.” Ogrom i wspaniałość mądrości Bożej doskonale widzimy w stworzeniu, w tych prostych rzeczach. Wyjdź przed dom i zobacz jak wspaniale Bóg stworzył drzewa, trawę, rośliny, czy też zwierzęta. Wszystko Bóg wspaniale zaplanował. Zobacz wokół siebie na przyrodę, ale zobacz również i na gwiazdy – jak są stworzone. Nawet ziemia jest doskonale umieszczona, we właściwej odległości od słońca.

Pomyśl o swoim życiu, o miejscu gdzie się urodziłeś, o swojej rodzinie. Popatrz na to, że Bóg prowadził cię przez całe to życie. Na pewno uchronił cię przed wieloma niebezpieczeństwami. Chociaż może czasem dopuszczał i trudne doświadczenia, ale widział w tym jakiś cel. Jeśli popatrzysz na swoje życie, może dostrzeżesz nawet to, jak złe sytuacje – Bóg zamieniał w dobro. Trudne i smutne okresy, momenty z naszego życia Bóg zamieniał w dobro.

Na koniec chciałem przeczytać raz jeszcze fragment z Listu do Rzymian „A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.” Nasz Pan jest wspaniały.