Ze Słowa Bożego możemy się dowiedzieć, że Bóg jest mądry. Wszystkie decyzje Boga są właściwe. Bóg zawsze podejmuje najlepsze z możliwych decyzji. Ze Słowa Bożego widzimy także, że Bóg jest suwerenny, czyli króluje i panuje nad wszystkim. Dzięki temu może podejmować zawsze najlepsze decyzje, ponieważ panuje nad wszystkim.

W 9 rozdziale Księgi Hioba możemy przeczytać: „Ma On mądre serce i wielką moc; któż mu się oprze i wyjdzie cało?” Wiemy, że nikt. Nie ma takiej osoby. Czytając dalej Księgę Hioba, w 12 rozdziale mamy kolejny istotny werset: „Ale u niego jest mądrość i siła, u niego rada i roztropność.” Księga Izajasza, 11 rozdział “I spocznie na nim Duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA.” Następnie w 55 rozdziale Księgi Izajasz czytamy: “Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli – wasze myśli.”

Bardzo dobrze obrazuje ten atrybuty Boga werset z 11 rozdziału Listu do Rzymian, w który Apostoł Paweł piszę “O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi!” Widzimy bardzo mocny i wspaniały fragment. Tak naprawdę ludzie nigdy nie zrozumieją w pełni mądrości Boga. Bardzo dobrze widzimy to we własnym życiu. Mamy często jakieś plany. Często próbujemy coś zrealizować, jednak Pan Bóg układa to zupełnie inaczej. Zauważamy to chociażby w przypadku wirusa COVID-19, który nas zaatakował. Zapewne każdy z nas miał jakiś swój plan, a Bóg ma swój plan i realizuje go jak chce. Z jednej strony czasem nas to zatrważa, ale jeżeli trwamy przy Bogu to mamy tą świadomość, że Bóg współdziała z nami dla naszego dobra. Widzimy jak wiele wspaniałych rzeczy przyniósł ten wirus. Czasem mogą być trudne rzeczy i trudne cierpienia, choroby, zmagania się i to jest trudne. Natomiast widzimy również i wspaniałe rzeczy jakie Bóg czyni, nawet przez bardzo trudne wydarzenia w naszym życiu. Wiemy, że Ci którzy są z Boga, którzy starają się żyć dla Boga, mają taką obietnicę, że Bóg współdziała z nimi dla ich dobra.

W Liście do Kolosan, w 2 rozdziale możemy przeczytać: „ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa; W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.” W 16 rozdziale Listu do Rzymian widzimy „Temu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.” Temu jedynemu mądremu  Bogu niech będzie chwała na wieki, wieków.

W Księdze Psalmów w 19 Psalmie czytamy: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.” Wróćmy na chwilę do Listu do Rzymian, popatrzcie na werset z 1 rozdziału: „To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.” Ogrom i wspaniałość mądrości Bożej doskonale widzimy w stworzeniu, w tych prostych rzeczach. Wyjdź przed dom i zobacz jak wspaniale Bóg stworzył drzewa, trawę, rośliny, czy też zwierzęta. Wszystko Bóg wspaniale zaplanował. Zobacz wokół siebie na przyrodę, ale zobacz również i na gwiazdy – jak są stworzone. Nawet ziemia jest doskonale umieszczona, we właściwej odległości od słońca.

Pomyśl o swoim życiu, o miejscu gdzie się urodziłeś, o swojej rodzinie. Popatrz na to, że Bóg prowadził cię przez całe to życie. Na pewno uchronił cię przed wieloma niebezpieczeństwami. Chociaż może czasem dopuszczał i trudne doświadczenia, ale widział w tym jakiś cel. Jeśli popatrzysz na swoje życie, może dostrzeżesz nawet to, jak złe sytuacje – Bóg zamieniał w dobro. Trudne i smutne okresy, momenty z naszego życia Bóg zamieniał w dobro.

Na koniec chciałem przeczytać raz jeszcze fragment z Listu do Rzymian „A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.” Nasz Pan jest wspaniały.

 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.