Link do filmu: https://youtu.be/KEgV8dkNv1Y

Witajcie. Chcę poruszyć z wami kolejny atrybut Boga – atrybut który ukazuje nam, że Bóg jest Duchem.

Bóg jest Duchem, więc nie posiada ciała. Jak czytamy w Ewangelii Jana: „Bóg jest Duchem, więc ci którzy Go czczą, powinni Go czcić w Duchu i w Prawdzie.” Tak mówił Pan nasz Jezus Chrystus, niestety, w Polsce bardzo często zapominamy o tych prostych słowach; ponadto do religijności wkrada się coraz więcej różnych obrzędów; często dochodzą różne procesje, które są puste; pysznego chodzenia wokół kościołów i tak dalej. Jednocześnie w Piśmie Świętym widzimy, że Bóg czasami chce przybliżyć nam Siebie i używa pewnych porównań, właśnie do ludzi. Zauważamy takie zwrot, że Jego oczy krążą po całej ziemi; poszukując widzimy, że Bóg jakby obejmuje ramionami i wiemy, że Bóg nie ma ciała, jednak te antropomorficzne porównania, pomagają nam czasami zrozumieć pewne aspekty Boga.

Mówiliśmy o tym, że Bóg nie ma początku, nie ma też końca. Bóg jest wszędzie, przez to, że Bóg jest Duchem, wiemy że jest wszędzie. Jest w kościele, jest w kaplicy, jest w twoim i w moim pokoju, jest na zewnątrz, kiedy idziemy do lasu; jest w pokoju hotelowym, kiedy jesteśmy w jakiejś podróży; Bóg jest dosłownie wszędzie. Bóg jest Duchem i dlatego może być zawsze przy nas i choć może to wywoływać pewne trudności, ponieważ nie widzimy Boga fizycznie, musimy w Niego wierzyć, chodzić w wierze.

Zobaczmy co pisze w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana: „Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział.” W szóstym rozdziale tej Ewangelii czytamy: „Nie jakby ktoś widział Ojca, oprócz Tego, który jest od Boga, ten widział Ojca.” Tu oczywiście jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie, o sobie, o Jezusie, że tylko On widział Ojca. W Liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale pada werset: „On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.” W pierwszym rozdziale Listu do Tymoteusza dowiadujemy się: „A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała, na wieki wieków. Amen.” Następnie przechodzimy do szóstego rozdziału Listu do Tymoteusza: „Jedyny, mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział, ani widzieć nie może, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.” Bardzo podobny opis stosuje Paweł w Liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w którym pisze: „To bowiem co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata, przez to co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.” Bardzo wyraźnie widzimy na podstawie tego fragmentu, że Boga możemy poznać przez Jego stworzenie.

Zobaczcie, jeżeli popatrzymy na świat wokół nas, zauważymy jak Bóg jest piękny, jak jest wspaniały, jak jest mocny; widzimy to choćby podczas burzy, podczas sztormu; widzimy jak jest precyzyjny, patrząc chociażby na ludzkie ciało, w jaki sposób funkcjonuje; widzimy jak jest majestatyczny, patrzymy na góry i widzimy jak jest potężny, jak jest wielki; ale widzimy również, że Bóg jest suwerenny, że Bóg jest niezwykły. Kontroluje wszystko, panuje nad wszystkim, planuje wszystko.

W Piśmie Świętym czytamy, że Bóg kieruje wiatrem, kieruje burzami, powoduje, że trawa rośnie, powoduje że ptaki latają i są karmione. Patrząc na naturę możemy do woli zachwycać się Stwórcą, Jego dziełem. Tym bardziej, że to wszystko nie powstało ze zderzenia się jakichś tam cząstek i jakiegoś przypadku, patrząc na stworzenie, widzimy Jego Stwórcę, doskonałość Stwórcy. Myślę, że w tej chwili warto powrócić do fragmentu z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana: „Boga nikt, nigdy nie widział, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział.” Te słowa Jana stawiają w zasadzie przed nami dwie możliwości – albo to był szaleniec, albo faktycznie Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli jest tym za kogo się podaje. Zgodnie z tym co jest zawarte w całym Piśmie Świętym, podkreślę to, nie chodzi o wybiórcze wersety tylko o całość, która jest spójna, która jest jednym ciałem; wierzymy, że Pan Jezus Chrystus jest tym za kogo się podawał i dlatego uznajemy, że każde Jego słowo, jest prawdą.

Na koniec dodam małą dygresję, ponieważ jeżeli uznamy ten atrybut Boga za prawdziwy, to ma to pewne konsekwencje. Zobaczmy, w kościele rzymskokatolickim bardzo często mówi się o pewnych pośrednikach, o tym że ktoś kto poszedł do nieba i został uznany przez kościół za Świętego, może być pośrednikiem do Boga, pośrednikiem w jakiejś sprawie; o tym że Maria jest taką pośredniczką. Teraz zastanówmy się nad tym pomysłem pośrednictwa w zestawieniu ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym. Jeżeli Bóg jest wszędzie to widzi każdy Twój czyn, wiemy że tak jest. Bóg w każdej chwili zna Twoje serce, zna jego zamysł, zna każdą Twoją myśl, Bóg to wszystko widzi i nie łudź się że jest inaczej, ponieważ nie jest. Wobec tych faktów nie da się stwierdzić, że pojawia się koncepcja jakiegoś pośrednika w niebie; jakiegoś pośrednika który coś dla nas uprosi u Boga, mam nadzieję że widzicie jak to brzmi niedorzecznie. Jeżeli Bóg jest tutaj, między nami, to słyszy każde moje słowo, widzi i zna każdą moją myśl, dlatego naprawdę nie mogę pojąć, dlaczego miałbym się zwracać do kogoś kto jest tak daleko. W ogóle cała koncepcja tego pośrednictwa jest tak bardzo sprzeczna ze Słowem Bożym, że ciężko ją zrozumieć, a tym bardziej obronić.

W kolejnych atrybutach poruszę jeszcze kwestie pośrednictwa. Jest tam pewna idea, idea jakiegoś Boga, który przechadza się, nie wiem, po jakiejś łące i w pewnym momencie przychodzi któryś z pośredników do takiego Boga; na przykład Maria, ojciec Pio, albo jakiś święty Maksymilian, załóżmy nawet, że Jan Paweł II, podchodzą do Niego i przynoszą Mu jakieś prośby od ludzi z ziemi. Jest to bardzo mocno sprzeczne z tym co czytamy w Piśmie Świętym, wręcz uwłaczające; dlatego sygnalizuję i proszę was, weźcie Księgę Ezechiela, Księgę Daniela, Księgę Izajasza i Księgę Objawienia, w których znajdziecie opis Boga i opis nieba, to nie wygląda jak łąka, nie wygląda jakby Pan Bóg się gdzieś przechadzał i rozmawiał sobie z ludźmi.

Zachęcam, weźcie Pismo Święte i poczytajcie. Dojdziemy i do tego atrybutu Boga, ale na dzisiaj jest to szok; tak rozumiane pośrednictwo i co gorsza tak nauczane, świadczy bardzo mocno przeciwko ludziom, którzy tego nauczają, ponieważ pokazuje że nie znają Boga. Nie wiem w jaki sposób wyimaginowali sobie tego Boga, wiem że jest to smutne, dlatego zachęcam Cię, jeżeli też tak myślisz, jeżeli wierzysz w pośrednictwo, czytaj Pismo Święte, czytaj Biblię, zobacz jak wygląda niebo, co się tam dzieje, i jakie jest miejsce Boga, jak wysokie, a jak niskie jest miejsce ludzi. Zobacz relację, zobacz co czynią aniołowie, cheruby, serafinowie, zobacz co czynią wszystkie istoty, Bóg jest Święty, Święty, Święty, to się dzieje w niebie, nie rozmowy o ludziach, którzy są na ziemi, a jednocześnie Bóg, który jest tak blisko nas, tak blisko każdego z nas. Chwała Bogu za to. Amen

 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.