Odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane podczas sesji Q&A: O antysemityzmie Lutra widocznym w jego pismach – Jak można usprawiedliwić te postawy i działania ojca reformacji? Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj.

 

LARSON: Pytanie o Lutra, pytanie o antysemityzm Lutra. „Antysemityzm Lutra w jego pismach, jego poparcie dla prześladowania i wypędzenia Żydów z Europy jest głęboko niepokojące i ciężkie do zrozumienia. Jak te postawy i działania ojca reformacji mogą być usprawiedliwione?”.

SPROUL: No cóż, odniosę się do tego krótko. To trudna kwestia, ale jest kilka rzeczy, które trzeba zrozumieć. Po pierwsze, wcześniej niż późniejsze diatryby przeciwko Żydom, Luter napisał znaczący esej przeciwko antysemityzmowi. Powiedział, że każdy poganin musi zrozumieć, że ostatecznie zbawienie należy do Żydów, a sam Pan był Żydem. Luter ostro krytykował każdego, kto nienawidził kogoś tylko dlatego, że był on pochodzenia żydowskiego. Później jedną z wielkich kwestii, która go niepokoiła, był wyzysk ludzi przez największe europejskie domy bankowe, które były zaangażowane w haniebne poziomy lichwy. To znaczy, ekstrawaganckie poziomy stóp procentowych. A ta konkretna dziedzina była kontrolowana przez żydowskie rodziny w Niemczech, i to był jeden wielki punkt sporny. Innym punktem spornym były współczesne formy judaizmu jako religii, które stały w opozycji do chrześcijaństwa i do centralnej afirmacji tożsamości Jezusa jako Mesjasza. To wywołało gniew Lutra. Luter rozumiał, że judaizm po I wieku nie był przedłużeniem judaizmu starotestamentowego, ale jego patentowym odrzuceniem, jak widzieliśmy wielki kryzys między Jezusem a żydowskimi przywódcami, którzy odrzucili Jego mesjański urząd. Tak więc, wszystkie późniejsze formy judaizmu – konserwatywny, ortodoksyjny, reformowany, wszystkie (choć różniły się między sobą) dzieliły to wspólne odrzucenie Chrystusa jako Mesjasza. A więc Luter nie nienawidził Żydów dlatego, że byli Żydami, ale był głęboko przeciwny judaizmowi jako religii wrogiej chrześcijaństwu.

BAUCHAM: Myślę, że jest też inny aspekt. Ludzie podnoszą tą kwestię, ale też Edwardsa i niewolnictwa, Kalwina i tego jakie miał problemy. I myślę, że jednym z niebezpieczeństw w tym wszystkim jest to, że zakładamy, że po pierwsze, są jacyś chrześcijańscy autorzy, przywódcy, postacie historyczne, które nie były grzesznikami, prawda? Ponieważ cokolwiek Luter napisał (wiadomość z ostatniej chwili), to, co on myślał było gorsze; i nie mówię o tej sprawie, tylko ogólnie. Był grzesznym człowiekiem, mówił grzeszne rzeczy, myślał grzeszne rzeczy, robił grzeszne rzeczy – tak samo jak ty. I zawsze jest dla mnie ironią to, że ludzie chcą odrzucić Lutra, Kalwina, Edwardsa czy kogokolwiek z powodu jakiejś sprawy, którą odkrywają w ich życiu, ale nie dyskwalifikują siebie za rzeczy, które myślą, mówią i robią. A faktem jest, że Bóg nigdy nie użył bezgrzesznego człowieka, aby pisał rzeczy dla nas. Wszyscy oni są grzesznikami. Tak więc (o ile nie chcesz odrzucić wszystkiego, co kiedykolwiek zostało napisane) bądź naprawdę ostrożny co do tego, czy ktoś, kto pisze rzeczy, które są prawdziwe i pomocne, powinien być odrzucony, ponieważ w jego życiu były obszary, w których był niekonsekwentny i obłudny – ponieważ to dotyczy każdego z nas.

Więcej transkrypcji z filmów R. C. Sproula możesz znaleźć tutaj.

Więcej transkrypcji z filmów Voddie Bauchama możesz znaleźć tutaj.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.